Souhrn nejčastějších otázek našich klientů s odbornými odpověďmi. 

1.

V jaké vzdálenosti od namontovaného Anticalcu® může být umístěno zařízení s elektromagnetickým uzávěrem?

Zařízení Anticalc® má uzavřené siločáry a proto může být v těsné blízkosti vodoměru,pračky, kotle apod.

2.
Kam namontovat Anticalc®, je-li voda přiváděna ze studny?
Před zařízení darling, stejně tak ale i za.
3.
Anticalc® nemá atest české Státní zkušebny.
V ČR jsou v určených oborech uznávány atesty prováděné na výrobku ve Slovenské republice, protože jsou známé podmínky a možnosti těchto zkušeben. V našem případě byly atesty prováděné na Anticalcu® uznány jako platné, a proto není potřeba provádět je opakovaně u nás.
4.
Máte prohlášení o shodě?
Ano. Prohlášení je povinna mít firma a ne obchodní zástupce. Na požádání zašleme.
5.
Jak působí Anticalc® na vodní sliz?
Vodní sliz je tvořen bakteriemi a řasami. Anticalc® zabraňuje tvoření řas a usmrcuje bakterie.
6.
Odbourává Anticalc® chlór?
Odbourává molekuly chlóru. Konzument upravené pitné vody necítí chlór chuťově ani čichově.
7.
Kdy se mění struktura vody?
Struktura se mění okamžikem průtoku zařízením a do původního stavu se přemění studená voda cca za 2-3 měsíce, teplá voda cca za 2-3 dny.
8.
Je Anticalc® pulzní?
Není. Vytváří magnetické pole specifických (patentovaných) hodnot.
9.
Vadí horká voda Anticalcu® nebo jeho koncovkám? Nepraskají?
Voda nad 60 ˚C vadí koncovkám Anticalcu® určeného pro studenou vodu. Zařízení pro úpravu horké vody do 90 ˚C má koncovky určené i pro takto horkou vodu, takže mu nevadí. Při dodržení zásad montáže (teflon. páska, ne konopí) koncovky nepraskají. Záruční doba je 5 let, ale životnost zařízení garantovaná výrobcem je nejméně 50 let (účinnost magnetů klesá za 50 let o cca 4%).
10.
Nenaruší voda, která prošla Anticalcem® stěnu trubek (kovová příchuť)?
Nenaruší. Účinnost zařízení je dána hydrodynamickými vlastnostmi pohybující se  vody, nikoliv statickými vlastnostmi kovových či plastových trubek.