Uzemnění

24.09.2018

Před instalací úpravny velmi doporučujeme pozorné pročtení montážního listu, který je nedílnou součástí balení úpravny vody ANTICALC®. Pozornost věnujte především bodu 3. Pokud instalaci provádí odborná instalatérská firma, dohlédněte na splnění uvedeného bodu.

 


Z praxe víme, že i přes dokonalou montáž po stránce instalatérské, není mnohdy splnění bodu 3 zajištěno, což může vést ke snížení účinnosti fyzikální úpravny.  

V odstavci 3 montážního listu je uvedeno: Pro správnou činnost úpravny je nezbytné, aby ve vodě nebylo přítomno žádné napětí (V).  To zajistíme dokonalým pospojováním potrubí a uzemněním ve smyslu platných ČTN.   Úpravnu doporučujeme přemostit měděným vodičem  o průřezu nejméně 6 mma na jedné straně spojit s dokonalou zemí. Nežádoucí přítomnost napěťového potenciálu je jediným faktorem, který může snížit účinnost úpravny. Samozřejmostí je předpoklad, že celý rozvod vody je dle platných norem řádně uzemněn.

 


Zpět na úvodní stránku