Vzhledem k situaci s coronavirem Covid 19 a zrušení všech výstav a veletrhů

vycházíme vstříc zájemcům o koupi fyzikální úpravny ANTICALC.

Pokud si objednáte nyní úpravnu ANTICALC, zaručujeme vám výstavní, tedy nižší cenu!