Vzhledem k situaci vyvolané koronavirem  COVID-19 

a opatřením vlády České republiky (stav nouze, zrušení všech výstav) sdělujeme všem, kteří uvažují o zakoupení  

fyzikální úpravny vody ANTICALC, že až do obnovení výstav a veletrhů si mohou úpravnu vody objednat přímo  u firmy AQUASAR za výstavní, tedy sníženou cenu.  

To znamená za cenu, jako by zakoupili na výstavě, včetně dalších výstavních bonusů!