Jak funguje úpravna vody ANTICALC®?

ANTICALC® se instaluje na vstup vody, obvykle za vodoměr, nebo na výtlak čerpadla.

Montáž je velmi jednoduchá, zařízení nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu, žádný zdroj energie a jeho životnost se počítá na mnoho desítek let.

Jakmile voda proteče úpravnou vody ANTICALC®, změní se struktura a velikost krystalů vápníku (právě vápník způsobuje tvrdost vody). Proudící voda nastartuje magnetickou rezonanci a krystaly vápníku se řízeně rozpadnou na nanokrystaly. Ty jsou tak malinké (blíží se velikostí molekule), že se na sebe nemohou lepit a vrstvit, protože nemají žádné velké plochy (ty naopak má krystal vápníku ve své přirozené podobě, čímž právě dochází k inkrustaci).

Nově vzniklé nanokrystaly, nejenže už netvoří žádné usazeniny, ale navíc ještě působí abrazivně. Jsou totiž unášeny proudící vodou a tím obrušují veškeré staré nánosy, proto se během několika měsíců zcela vyčistí veškeré rozvody a stoupačky, topné spirály atd.

Odstranění vodního kamene

Fyzikální úpravna vody ANTICALC® pracuje na principu magnetické rezonance. Odstraňování vodního kamene funguje na bázi rozbíjení velké pevné struktury krystalů, které jsou roztříštěny na nanokrystaly, ty ztrácejí schopnost lepit a vrstvit se, takže nehrozí opakované vytvoření nebezpečných krystalů. Nanokrystaly navíc pomáhají i čistit stěny potrubí, topné  spirály, teplosměnné plochy, protože jsou hnány proudem vody obrušují, a za několik měsíců zcela vyčistí veškeré rozvody, stoupačky atd.

Anticalc je řešení

Co instalace úpravny Anticalc® přináší?

  • Už se nemusíte bát poruchy na zařízeních z důvodu vodního kamene. Životnost všech spotřebičů a zařízení se prodlouží na maximum.
  • Nikdy nezarostou rozvody vody. Naopak se postupně všechny rozvody vyčistí a není třeba nic vyměňovat. Na abrazivním principu se trvale čistí i odpadní potrubí.
  • Postupně se odstraní izolační vrstvy vodního kamene na topných spirálách a teplosměnných plochách. Tím se zvýší účinnost a sníží náklady na ohřev vody o cca 30%. Přepočteno na peníze je to při nynějších, a stále rostoucích cenách energií velmi významná suma. Její výše dosahuje měsíčně 200 až 500 Kč!
  • Nekapou kohoutky a neprotéká voda ve splachovacím zařízení. Při cenách okolo 50 Kč za 1 kubický metr vody opět nemalá finanční úspora.

 

Přínos úpravny je nesporný, úspory na energiích dosahují několika tisíc korun ročně.
Použití magnetické úpravny ANTICALC® je vhodné v domácnostech, ve většině odvětví průmyslu i zemědělství.

Všude tam, kde teče voda!