ÚSPORA VODY A ENERGIE

Nebuďte závislí na diktátu cen dodavatelů energií a vody. Vezměte své náklady do svých vlastních rukou. I vy se můžete účinně bránit a snížit roční náklady o několik tisíc korun.

Problém č.1 Vodní kámen

 Vodní kámen způsobuje značné ztráty ve spotřebě vody. Právě zde se to dá naprosto přesně spočítat a tak víme, kolik vody nám zbytečně odteče doslova do kanálu.

Kapající kohoutek – 1 kapka = 0,05 ml. Odkapává-li kapající kohoutek s frekvencí 1 kapka za 5 sekund, je to za kalendářní rok cca 6,3 kubíku vody. Při ceně 100 Kč za 1 kubík je ztráta za rok 630 Kč.

To je jen z jednoho kapajícího vodovodního kohoutku. Kapou-li dva, je to už 1 260 Kč, kape-li jich více, ztráty se sčítají. A ještě podstatně větší ztráty způsobuje protékající voda ve splachovači na WC.

Další nepřímé ztráty spočívají v poruchách zařízení a nutných, nákladných opravách.

Při dnešních vysokých cenách energií, které se budou i nadále zvyšovat, jsou právě tyto ztráty velmi vyznané.

Úspora energie na ohřev vody

Vodní kámen je vápník, vápník je nekov, a tudíž dokonalý izolant. Topné spirály potažené vrstvou
vodního kamene neohřívají vodu, ale nejdříve silnou vrstvu izolantu. Významně se tím prodlužují doby ohřevu a tím narůstá spotřeba neefektivně odebrané elektrické energie. Jde o boiler, pračku, myčku nádobí, napařovací žehličku, rychlovarnou konvici, kávovar, případně další zařízení s ohřevem vody.

Totéž platí při ohřevu plynem, kde stejný problém způsobují vodním kamenem potažené teplosměnné plochy. Topná spirála se po čase přepálí proto, že se nestačí chladit, přehřeje se. Přímé ztráty dané vyšší spotřebou energie na ohřev činí 200 – 500 Kč měsíčně!!! To je ročně nejméně 2 400 Kč a více (záleží na velikosti rodiny a způsobu života).

Vysoký komfort používání vody
Značná úspora peněz

Všichni víme, že v měkké vodě se pere nesrovnatelně lépe, než ve vodě tvrdé. Tvrdá voda vyžaduje 2x větší dávku pracích prostředků.

Při cenách pracích prostředků jde o zbytečné náklady několika stokorun měsíčně a tím o několik tisíc ročně. Je to různé v závislosti na velikosti rodiny a četnosti praní. Další náklady jsou nepřímé. Prádlo je hůře vyprané, je zašedlé, textilní vlákna jsou narušena.

Je-li voda měkká, je tomu přesně opačně.
Zdaleka nejde jenom o praní. Měkká voda nepotřebuje žádné chemické prostředky na změkčení, nepotřebuje se žádný Calgon do myček nádobí, žádná sůl. V tomto případě přímá a snadno vyčíslitelná úspora. Mnohem lépe se uklízí, netvoří se mapy vodního kamene na sanitární keramice, není třeba žádný prostředek na jeho likvidaci. Opět přímá, vyčíslitelná úspora.
Pění mýdla, šampóny, vše se dávkuje mnohem méně – další přímá úspora nákladů.

Mizí nepříjemné pocity na pleti, svědění a pálení kůže, zmírňují se zdravotní potíže lidí s kožními
problémy. Velmi významný je ekologický přínos měkké vody. Nepotřebujeme chemické prostředky na likvidaci vodního kamene, tudíž nezatěžujeme odpadní vody chemikáliemi.

Máme řešení. Řešení jednou provždy!
Použijte fyzikální úpravnu vody ANTICALC®

Jednoduché zařízení se snadno instaluje na vstup vody do objektu, obvykle za vodoměr či na výstup
čerpadla.

Vaše voda bude i nadále stále stejně dobrá, dokonce ještě lepší, neboť změněná struktura a velikost krystalů vápníku umožní jeho lepší využití. Voda zůstane chemicky stále tvrdá, nic jsme z ní nevyndali, technicky se ale chová jako měkká! Již se nebude tvořit vodní kámen a veškeré staré inkrustace se postupně odstraní.
Všechny výše uvedené problémy ANTICALC® spolehlivě řeší a to ve všech režimech průtoku vody.

Ať teče voda plným průtokem pod tlakem, či se jen napouští nádržka splachovače, už nemáte problémy s vodním kamenem.

Životnost všech zařízení dosahuje maxima – žádné výměny rozvodů a stoupaček.

Velmi důležité je, že nejen nezarůstají rozvody vody, ale veškeré, i velmi staré úsady vodního kamene se v průběhu několika měsíců odstraní. Tím dojde k obnovení původních plných průtoků, zvýší se tlak vody v rozvodech. Zde jsou nepřímé úspory v řádech mnoha a mnoha tisíců, protože měnit rozvody vody je finančně velmi náročné. Navíc je s tím spojeno bourání v koupelnách a následná nutnost nových obkladů, omítek atp. Opět finančně velmi náročné.

Návratnost úpravny ANTICALC®

I ve velmi malé rodině je návratnost pořizovacích nákladů na fyzikální úpravnu vody ANTICALC®
cca do jednoho roku. V případě větších rodin s dětmi je návratnost podstatně rychlejší.
Všechna další následující léta úpravna ANTICALC® přináší neustálé a trvalé úspory, sama nemá žádné provozní náklady, nevyžaduje obsluhu, údržbu, její životnost je mnoho desítek let.