Anticalc

ANTICALc 

fyzikální úprava vody

Zdravotní význam použití fyzikální úpravny ANTICALC®

Význam fyzikální úpravny ANTICALC® pro řešení všech technických problémů vyplývajících z tvrdosti vody, t.j. především tvorby vodního kamene, je jednoznačný a je dostatečně popsán a doložen. ANTICALC® je léty prověřený způsob boje proti tvrdé vodě vodnímu kameni.
Používáním ANTICALCU® se významnou měrou zvyšuje i veškerý komfort při používání vody. Velmi málo je však znám zdravotní význam úpravny ANTICALC®, především v přímém srovnání s doposud hojně používanou úpravou chemickou.
Při chemickém odstranění tvrdosti vody dochází k vyjmutí vápníku a hořčíku (prvky způsobující tvrdost vody) z vody, což je pro pitnou vodu zcela nepřijatelné. Fyziologický význam vápníku a hořčíku v organizmu je nenahraditelný. Vápník je součástí kostí a zubů. Je nutný pro nervosvalovou dráždivost (snižuje ji), správnou funkci převodního systému myokardu, srdeční a svalovou kontraktilitu (stažitelnost), přenos nitrobuněčné informace a pro srážení krve. Nejznámějším projevem nedostatku Ca je osteoporóza (řídnutí kostí) a osteomalácie (měknutí kostí). Mezi méně známé, ale prokázané poruchy patří např. zvýšený krevní tlak.
Minimální denní doporučená dávka vápníku je 800 mg / osobu / den.

Využití v zemědělství

Tvrdost vody má význam i v situaci, kdy chceme ve vodě podávat léky. Tak např. při tvrdosti vody se snižuje účinnost některých antibiotik. Problém řeší ANTICALC®.

Je třeba zabránit rozmnožování mikroorganismů.

Špatný mikrobiologický stav vody zapříčiňuje nejen pokles jejího příjmu, ale může vést k poruchám trávení, které mohou znamenat průjmy a vysoké ztráty. Ohroženy jsou hlavně zásobníky vody. Při působení světla a tepla zde mohou růst mikroorganismy a dokonce řasy, zvláště tam, kde jsou přimíchána léčiva s doplňkem cukrů. Voda v potrubí např. v odděleních pro odchov selat, se může zahřát a rychleji se v ní pomnoží mikroorganismy.

Výhody úpravny vody ANTICALC® oproti chemickým změkčovačům vody

Hořčík hraje důležitou roli jako kofaktor a aktivátor více než 300 enzymatických reakcí včetně glykolýzy, metabolismu ATP, transportu prvků (např. Na, K a Ca) přes membrány, syntézy proteinů a nukleových kyselin, nervosvalové dráždivosti (svalové kontrakci) ad. působí jako přirozený antagonista vápníku.

Nedostatek hořčíku zvyšuje u člověka riziko různých patologických stavů jako jsou cévní spasmy, hypertenze, srdeční arytmie, arterioskleróza, akutní infarkt myokardu, pravděpodobně též diabetes II. typu a osteoporózu.

Doporučený denní příjem hořčíku činí přibližně 5-6 mg / kg / den, pro dospělého člověka (70 kg) tedy asi 350-400 mg / den. Z uvedeného vyplývá naprostá nevhodnost použití chemického způsobu změkčování pitné vody. Navíc jejich používání vyžaduje neustálou kontrolu, měření tvrdosti na výstupu změkčováku a v případě vyčerpání kapacity katexu tzv. regeneraci. Před ní i po ní vyprání, a tak stále dokola. Většinou není tato kvalifikovaná obsluha k dispozici, v důsledku čehož tak paradoxně dochází k vyplavování vápníku i hořčíku. Výsledkem je voda na výstupu tvrdší než na vstupu. Tím ztrácí tato metoda už úplně svůj význam. Katexové změkčovací filtry mají své místo v technických zařízeních, nikoliv však tam, kde teče pitná voda!

Jejich stále přetrvávající a nepochopitelné používání v hotelích, nemocnicích, DD, ÚSP i u soukromých osob je velmi rizikové a může vést až k vážným poruchám zdraví. ANTICALC® je zdravou fyzikální variantou pro úpravu tvrdé vody a pro boj s vodním kamenem.

poznejte co to je vodní kámen!!

Instalace
Uzemnění úpravny vody ANTICALC®

Před instalací úpravny velmi doporučujeme pozorné pročtení montážního listu, který je nedílnou součástí balení úpravny vody ANTICALC®. Pozornost věnujte především bodu 3. Pokud instalaci provádí odborná instalatérská firma, dohlédněte na splnění uvedeného bodu.

V odstavci 3 montážního listu je uvedeno: Pro správnou činnost úpravny je nezbytné, aby ve vodě nebylo přítomno žádné napětí (V). To zajistíme dokonalým pospojováním potrubí a uzemněním ve smyslu platných ČTN. Úpravnu doporučujeme přemostit měděným vodičem o průřezu nejméně 6 mm2 a na jedné straně spojit s dokonalou zemí. Nežádoucí přítomnost napěťového potenciálu je jediným faktorem, který může snížit účinnost úpravny. Samozřejmostí je předpoklad, že celý rozvod vody je dle platných norem řádně uzemněn.

Rychlovarná konvice je atypickým spotřebičem, neboť voda v ní neproudí (jako proudí v potrubí, kotli, boileru, pračce, myčce atp.). Doporučujeme důsledně dodržovat návod k používání rychlovarné konvice, tj. po každém použití konvici vypláchnout a zbylou vodu vylít. Pokud to neděláme, zůstane na dně konvice usazený vápník a hořčík. Musí tam být, neboť úpravna ANTICALC® ho z vody neodstraňuje (to je dobře, je pro nás životně důležitý). Rozdíl před instalací úpravny a po její instalaci je ale zcela jasně patrný.

Před instalací je vápník a hořčík usazen na topné spirále rychlovarné konvice (stěny a dno) v podobě tvrdých vrstev (tzv. vodní kámen). Po instalaci úpravny (nebudeme-li konvici vyplachovat) je vápník a hořčík na dně, stěnách a spirále ve formě jemného prášku, který jde snadno setřít a vypláchnout. To je jen potvrzením dokonalé činnosti fyzikální úpravny ANTICALC®.

Tabulka počtu zařízení ANTICALC® k vnitřnímu průměru potrubí
PRŮMĚR POTRUBÍ
vnitřní v coulech
PRŮMĚR POTRUBÍ
vnitřní v mm
POČET ANTICALC®
paralelně zapojených
1/4 “ 6,25 mm 1
1/2 “ 12,50 mm 1
3/4 “ 18,75 mm 1
1 “ 25 mm 1
5/4 “ 31,25 mm 2
6/4 “ 37,50 mm 2
2 “ 50 mm 3
2,5 “ 80 mm 3
Vícenásobná montáž

Pokud se v případě velkých průtoků (odběrů) provádí vícenásobná montáž, řadí se jednotlivé kusy úpravny vždy a výhradně vedle sebe (paralelní spojení). Tím se sčítá průřez jednotlivých kusů úpravny a i ve špičkách je zajištěn potřebný průtok vody.

 

  • Úpravnou ANTICALC® o průměru ¾ coule proteče cca 50 l/min, t. j. 3 000 l za 1 hodinu.
  • Při paralelním zapojení 2 kusů úpravny proteče cca 100 l/min, t. j. 6 000 l za 1 hodinu.
  • Při paralelním zapojení 3 kusů úpravny proteče cca 150 l/min, t. j. 9 000 l za 1 hodinu.
  • Při paralelním zapojení 4 kusů úpravny proteče cca 200 l/min, t. j. 12 000  l za 1 hodinu.
  • Anticalc

    Význam průtočného množství není třeba přeceňovat a má význam pouze ve špičkách.
    Nejmenovaná odborná instalatérská firma provedla v jednom nejmenovaném Domově důchodců instalaci se zapojením za sebou (do série), čímž byl ohrožen potřebný plný průtok vody při špičkovém odběru. I přes tuto zásadní chybu nebyl provozovatelem zaznamenán nižší tlak a průtok!

Technické informace
Technické parametry zařízení ANTICALC®

Vlevo uvedené zařízení ANTICALC® je určeno pro úpravu studené vody. Protékající voda nemá překročit teplotu 40°C. Zařízení je vhodné instalovat do potrubí přímo na vstupu do objektu, potom je chráněn před vodním kamenem celý systém rozvodu studené a teplé vody v objektu. Pokud se ANTICALC® namontuje před zařízení, kterým se voda ohřívá např. ohřívač vody, pračku, myčku nádobí apod., je chráněno pouze toto koncové zařízení.
V pravém sloupci jsou údaje zařízení ANTICALC® pro úpravu teplé vody, které je určeno k montáži do okruhů teplé užitkové vody, tedy do topení a vyhřívání. Stálá maximální teplota upravované vody protékající touto úpravnou ANTICALC® je 90 °C. Při teplotě 99 °C po dobu více než 48 hodin odolává tlaku 1,0 MPa. Krátkodobě ( cca 6 min.) může být při teplotě 82 °C vystavena tlaku až 3,7 MPa.

NA STUDENOU VODU NA TEPLOU VODU
typ P 20 MM – 40° P 20 MM – 40°
průměr 80 ± 2 mm 80 ± 2 mm
L – délka 316 ± 5 mm 301 ± 5 mm
G – spoj vstupu a výstupu 3/4“ kovová či plastová koncovka s vnějším závitem 3/4“ kovová či plastová koncovka s vnějším závitem

Zařízení je dodáváno v ochranném balení z recyklovatelného papíru s popisem přístroje, jeho technickými parametry a záručním listem. Při přepravě a montáži je nutno se vyvarovat prudkým nárazům resp. pádu zařízení na zem.
Náraz může narušit speciálně vytvořené usměrněné magnetické pole a tím snížit účinnost zařízení.