filtr Depura

DEPURA

Filtr na zachycování mechanických nečistot Depura

Filtr Depura od předního světového výrobce zachytí jakékoliv částečky větší než 60 mikronu.
Už žádné mechanické nečistoty neohrozí vaše vodovodní baterie, pračky, myčky atp.
Nic se nedostane do vašich rozvodů vody. Vlastní filtrační vložku není třeba nikdy měnit, stačí ji pouze po nějaké době propláchnout proudem vody a znovu opakovaně používat.

V kombinaci s fyzikální úpravnou vody ANTICALC® jde o kompletní, dokonalou ochranu všech zařízení i spotřebičů a celé vodní cesty ve vašem objektu.

 

Použití

Voda používaná z vodovodního řadu, voda z vlastního zdroje i průmyslových zařízení obvykle obsahuje množství nečistot, jako je písek, rez, bahno, atp. Tyto nečistoty různé velikosti od několika mikronů do málo milimetrů, často způsobují poškození a korozi vodovodního zařízení, vodovodních kohoutků a domácích elektrospotřebičů. Z preventivního hlediska se tento problém vyřeší instalací příslušného filtru před chráněný spotřebič nebo přímo na hlavním přívodu.

Parametry

Instalace
  1. Instalujte jej v dostatečné vzdálenosti od zdi a podlahy, aby bylo možné bez problémů demontovat nádobu a vyměnit filtrační vložku.
  2. Ujistěte se, že provozní podmínky odpovídají hodnotám uvedeným v tabulce na obalu filtru.
  3. Při vysokém tlaku je nutno před filtr instalovat tlakový redukční ventil.
  4. Filtr připojte do potrubí pomocí fitinek s válcovým plynovým závitem. Průtok vody musí být ve směru šipky na tělese filtru. Přívody k filtru opatřete uzávěry.
  5. Není-li možno přerušit dodávku vody, doporučujeme instalaci obtoku s uzávěrem. Při otevřeném obroku nebude voda filtrována – nutno zvážit případné riziko.
  6. Při vyjímání filtrační vložky je zapotřebí použití nástroje. Otevřete obtok, je-li instalován. Uzavřete přívody k filtru, otevřete odvzdušňovací ventil, demontujte nádobu a vložku vyjměte. Neztraťte opěrnou pružinu, která je uvnitř nádoby!
  7. Zanesenou vložku je nutno vyčistit a vyprat ve vodě. Je – li zapotřebí, vyčistěte i nádobu.
  8. Při zpětné montáži nejdříve nasaďte filtrační vložku do tělesa filtru. Před montáží nádoby musí bát opěrná pružina na dně nádoby postavena tak, aby po montáži nádoby dotlačovala filtrační vložku do tělesa filtru. Nádobu nasaďte a dotáhněte rukou.
  9. Otevřete odvzdušňovací ventil na tělese filtru a otevřením uzávěru na straně vtoku naplňte filtr vodou. Uzavřete odvzdušňovací ventil, otevřete uzávěr na výtoku a uzavřete obtok. Zkontrolujte těsnost.

 

Technické informace

Filtr DEPURA 500 je dvoudílný (těleso filtru + nádoba). Je z plastického materiálu určeného pro potravinářské účely.

připojovací rozměr G ¾ “ F
vestavná délka 120 mm, celková výška 190 mm
průtok 2,5 m³ / hod
vložka omyvatelná síťka polopropylenová 60u