filtr s náplní aktivního ulhí

Pitná voda

Nejste spokojeni s kvalitou pitné vody?

Pokud snad ve vodě cítíte nepříjemnou pachuť či přímo chlór, je to jednoznačný příznak toho, že něco není v pořádku. Sloučeniny chloru se ale do vody mohou dostat i z průmyslové výroby a jako důsledek použití pesticidů v zemědělství.

Chlorování je nutné, protože spolehlivě ničí nebezpečné bakterie, které způsobují tyfus, choleru a další, velmi nebezpečné nemoci.

Tam, kde se doposud pitná voda nechloruje, umírá ročně na uvedené choroby cca 4 000 000 lidí. Naopak, tam kde s chlorace standardně používá tyto choroby prakticky neexistují.

Už v 70. letech minulého století bylo zjištěno, že chlor se snadno slučuje s organickými látkami, které jsou běžné v povrchové vodě. Bohužel tak vznikají organické sloučeniny, jako např. chloroform, chlorfenoly, chlorbenzeny atd., které jsou často velmi rakovinotvorné. U lidí konzumujících chlorovanou vodu je častý výskyt rakoviny střeva, konečníku, močového měchýře, prsu, mozku a plic. V České republice držíme smutné prvenství ve výskytu těchto nemocí.

I přes tato fakta se dál všude voda z přehrad a řek upravuje chlorací. Není totiž doposud známa jiná přístupná, levná metoda s dlouhodobým účinkem, jak předejít výše zmíněným epidemickým chorobám.

Rakovinotvorné organické sloučeniny vzniklé chlorací nelze z vody odstranit převařením, ale pouze a jen filtrací. Nejsnadněji lze vodu přefiltrovat přes aktivní uhlí, které spolehlivě všechny organické škodlivé látky odstraní, zdraví prospěšné minerály ve vodě ale ponechá. Filtr s aktivní uhlím odstraní dokonale i některé těžké kovy, jako je rtuť či olovo. Odstraní i sirovodík, ropné látky a jejich zápach, radioaktivní radon, DDT a mnoho dalších škodlivin! Filtr s náplní aktivního uhlí samozřejmě likviduje i rez, jakýkoliv zápach, sliz a zákal.

 

Vody z veřejného vodovodu či vody z vlastního zdroje?

 

Jednoduchým a levným řešením je naše zařízení, které se velmi snadno instaluje na přívod studené vody před směšovací vodovodní baterii.

Doporučujeme všem konzumentům vody, všem lidem, kterým záleží na zdraví svém i zdraví svých dětí.