Mimořádná nabídka

Vzhledem k situaci vyvolané koronavirem  COVID-19  a opatřením vlády České republiky (stav nouze, zrušení všech výstav) sdělujeme všem, kteří uvažují o zakoupení   fyzikální úpravny vody ANTICALC, že až do obnovení výstav a veletrhů si mohou úpravnu vody objednat...