Před instalací úpravny velmi doporučujeme pozorné pročtení montážního listu, který je nedílnou součástí balení úpravny vody ANTICALC®. Pozornost věnujte především bodu 3. Pokud instalaci provádí odborná instalatérská firma, dohlédněte na splnění uvedeného bodu.

Z praxe víme, že i přes dokonalou montáž po stránce instalatérské, není mnohdy splnění bodu 3 zajištěno, což může vést ke snížení účinnosti fyzikální úpravny.

V odstavci 3 montážního listu je uvedeno: Pro správnou činnost úpravny je nezbytné, aby ve vodě nebylo přítomno žádné napětí (V).  To zajistíme dokonalým pospojováním potrubí a uzemněním ve smyslu platných ČTN.   Úpravnu doporučujeme přemostit měděným vodičem  o průřezu nejméně 6 mma na jedné straně spojit s dokonalou zemí. Nežádoucí přítomnost napěťového potenciálu je jediným faktorem, který může snížit účinnost úpravny. Samozřejmostí je předpoklad, že celý rozvod vody je dle platných norem řádně uzemněn.