Význam fyzikální úpravny ANTICALC® pro řešení všech technických problémů vyplývajících z tvrdosti vody, t. j. především tvorby vodního kamene,  je jednoznačný a je dostatečně popsán a doložen.

Významnou měrou se zvyšuje i veškerý komfort při používání vody.

Velmi málo je však znám zdravotní význam této úpravny, především v přímém srovnání  s doposud hojně používanou úpravou chemickou.

Při chemickém odstranění tvrdosti vody dochází k vyjmutí vápníku a hořčíku (prvky způsobující tvrdost) z vody, což je pro pitnou vodu zcela nepřijatelné.

Fyziologický význam vápníku a hořčíku v organismu je nenahraditelný.

Vápník je součástí kostí a zubů. Je nutný pro nervosvalovou dráždivost (snižuje ji), správnou funkci převodního systému myokardu, srdeční a svalovou kontraktilitu (stažitelnost), přenos nitrobuněčné informace a pro srážení krve. Nejznámějším projevem nedostatku Ca je osteoporóza (řídnutí kostí) a osteomalácie (měknutí kostí).  Mezi méně známé, ale prokázané poruchy patří např. zvýšený krevní tlak.

Minimální denní doporučená dávka vápníku je 800 mg / osobu / den.

Hořčík hraje důležitou roli jako kofaktor a aktivátor více než 300 enzymatických reakcí včetně glykolýzy, metabolismu ATP, transportu prvků (např. Na, K a Ca) přes membrány, syntézy proteinů a nukleových kyselin, nervosvalové dráždivosti (svalové kontrakci). Působí jako přirozený antagonista vápníku. Nedostatek hořčíku zvyšuje u člověka riziko různých patologických stavů jako jsou cévní spasmy, hypertenze, srdeční arytmie, arterioskleróza, akutní infarkt myokardu, pravděpodobně též diabetes II. typu a osteoporózu.

Doporučený denní příjem hořčíku činí přibližně 5-6 mg / kg / den, pro dospělého člověka (70 kg) tedy asi 350-400 mg / den.

Z uvedeného vyplývá naprostá nevhodnost použití chemického způsobu změkčování pitné vody. Navíc jejich používání vyžaduje neustálou kontrolu, měření tvrdosti na výstupu změkčováku a v případě vyčerpání kapacity katexu tzv. regeneraci. Před ní i po ní vyprání, a tak stále dokola. Většinou není tato kvalifikovaná obsluha k dispozici, v důsledku čehož tak paradoxně dochází k vyplavování vápníku i hořčíku. Výsledkem  je voda na výstupu tvrdší než na vstupu. Tím ztrácí tato metoda už úplně svůj význam.

Katexové změkčovací filtry mají své místo v technických zařízeních, nikoliv však tam, kde teče pitná voda!

Jejich stále přetrvávající a nepochopitelné používání v hotelích, nemocnicích,  DD,  ÚSP i u soukromých osob je velmi rizikové a může vést až k vážným poruchám zdraví.

Naproti tomu fyzikální úpravna ANTICALC® ponechává ve vodě všechny prvky  v nezměněném množství a lze ji i z tohoto hlediska jen a jen  doporučit.